markadiszkont webáruház, webshop

Üdvözöljük!

Kategóriák

Akciós termékek

K/Parts RM tisztítószer permetező 6.394-738.0
K/Parts RM tisztítószer permetező 6.394-738.0

bruttó 38.460 Ft
AKCIÓ! - 19%
bruttó 30.990 Ft

További akciós termékek
ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Márkadiszkont Kft. (székhelye: 2071 Páty, Vörösmarty u. 36., Cégjegyzékszám: 13-09-186126, Adószám: 14699517-2-13, a továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.markadiszkont.hu illetve az ugyanazzal a tartalommal bíró https://markadiszkont.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
 
1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, továbbá telefonon és interneten keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. A webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4. A Felek közötti szerződés a „Bevásárlókosár” felirat alatt a „Megrendelés véglegesítéséhez kettintson ide” feliratra kattintás után megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Véglegesítés” nyomógombra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig őrzi.
 
1.5. Ügyfélszolgálat: Puskás László
Telefon: +36 (30) 320 6810 (hétfőtől péntekig: 9-17 óráig)
E-mail: info@markadiszkont.hu
 
2. Regisztráció
 
2.1. A Főoldalon található Bevásárlókosár blokkban található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a belépési adatokat kell megadni.
 
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
 
 
3. A megrendelés
 
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt, letölthető használati utasításból lehet részletesen megismerni. Letölthető információk nincsenek minden termékhez hozzárendelve.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár.
 
3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követően a legrövidebb időn belül házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díj bruttó 990 Ft utánvéttel, bruttó 990 Ft előre utalás esetén. Bruttó 60.000 Ft-ot meghaladó vásárlási összérték esetén a kiszállítás a vevő részére ingyenes.
Előre utalás esetén a termék bruttó vételárát és az esetleges bruttó 990 Ft szállítási költséget az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára (Kárpátikum Kft., Raiffeisen Bank 12086005-01438066-00100009) átutalja.
A Szolgáltató az összeg megérkezése után adja át kiszállításra a szállító cégnek. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató előre kiállítja az átutalási számlát, melynek másolatát eljuttatja az Ügyfélnek.
A szállítás napjáról email-ben értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 
 
3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Kivételt képez ez alól a telefonon és emailben felvett rendelés. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti. A kiszállítási értesítő nem egyezik meg a rendelés leadását követő automatikus rendelési értesítővel. Az áruházban nincs naprakész raktárkészlet vezetés, így a pontos szállíthatóság időpontjáról a Szolgáltató külön email értesítést küld az Ügyfélnek.
 
 
4.2. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfél által megadott szállítási címen teljesíti.
 
4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
 
 
5. Jótállás, szavatosság
 
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
 
6. Elállás joga
 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Az Ügyfél az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul , de legfeljebb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Ügyfél elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen is bejelentheti.
 
 
7. Egyebek
 
7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
 
7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 
8. Adatvédelem
 
8.1. Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
 

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni
A Bisnode tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel az üzletkötés kockázata alacsony. A minősítés a 100 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező, több száz változót figyelembe vevő Bisnode minősítési rendszeren alapul. A tanúsítvány az aktuális állapotot jelzi, és naponta frissül. Az

HírlevélWebáruház készítés és bérlés

0.09 mp
KAPCSOLAT

   06 30 320 6810
   2071 Páty, Vörösmarty u. 36.
   Üzenet küldése


HÍRLEVÉL
SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés