markadiszkont webáruház, webshop

Üdvözöljük!

Kategóriák

Akciós termékek

Karcher CV rögzítő pedál 4.481-265.0
Karcher CV rögzítő pedál 4.481-265.0

bruttó 7.120 Ft
AKCIÓ! - 62%
bruttó 2.690 Ft

További akciós termékek
ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Márkadiszkont Kft. (székhelye: 2071 Páty, Vörösmarty u. 36., Cégjegyzékszám: 13-09-186126, Adószám: 14699517-2-13, a továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.markadiszkont.hu illetve az ugyanazzal a tartalommal bíró https://markadiszkont.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
 
1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, továbbá telefonon és interneten keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. A webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4. A Felek közötti szerződés a „Bevásárlókosár” felirat alatt a „Megrendelés véglegesítéséhez kettintson ide” feliratra kattintás után megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Véglegesítés” nyomógombra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig őrzi.
 
1.5. Ügyfélszolgálat: Puskás László
Telefon: +36 (30) 320 6810 (hétfőtől péntekig: 9-17 óráig)
E-mail: info@markadiszkont.hu
 
2. Regisztráció
 
2.1. A Főoldalon található Bevásárlókosár blokkban található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a belépési adatokat kell megadni.
 
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
 
 
3. A megrendelés
 
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt, letölthető használati utasításból lehet részletesen megismerni. Letölthető információk nincsenek minden termékhez hozzárendelve.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár.
 
3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követően a legrövidebb időn belül házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díj bruttó 990 Ft utánvéttel, bruttó 990 Ft előre utalás esetén. Bruttó 60.000 Ft-ot meghaladó vásárlási összérték esetén a kiszállítás a vevő részére ingyenes.
Előre utalás esetén a termék bruttó vételárát és az esetleges bruttó 990 Ft szállítási költséget az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára (Kárpátikum Kft., Raiffeisen Bank 12086005-01438066-00100009) átutalja.
A Szolgáltató az összeg megérkezése után adja át kiszállításra a szállító cégnek. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató előre kiállítja az átutalási számlát, melynek másolatát eljuttatja az Ügyfélnek.
A szállítás napjáról email-ben értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 
 
3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Kivételt képez ez alól a telefonon és emailben felvett rendelés. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti. A kiszállítási értesítő nem egyezik meg a rendelés leadását követő automatikus rendelési értesítővel. Az áruházban nincs naprakész raktárkészlet vezetés, így a pontos szállíthatóság időpontjáról a Szolgáltató külön email értesítést küld az Ügyfélnek.
 
 
4.2. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfél által megadott szállítási címen teljesíti.
 
4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
 
 
5. Jótállás, szavatosság
 
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
 
6. Elállás joga
 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Az Ügyfél az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul , de legfeljebb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Ügyfél elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen is bejelentheti.
 
 
7. Egyebek
 
7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
 
7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 
8. Adatvédelem
 
8.1. Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
 

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni
A Bisnode tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel az üzletkötés kockázata alacsony. A minősítés a 100 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező, több száz változót figyelembe vevő Bisnode minősítési rendszeren alapul. A tanúsítvány az aktuális állapotot jelzi, és naponta frissül. Az

HírlevélWebáruház készítés és bérlés

1.65 mp
ÁSZF    Adatvédelmi nyilatkozat

SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés